HIF - Hucul International Federation

 

HIF je medzinárodná federácia zastrešujúca národné organizácie chovateľov huculských koní, ktoré sú poverené vedením národných plemenných kníh huculov.

Účel a úloha HIFu je globálna podpora a koordinácia čistokrvného chovu tejto autochtónnej rasy.

Hucule ako cenné kultúrne dedičstvo Európy, pri zohľadnení zachovania vlastností a znakov špecifických pre rasu, zaručujú všestranné využitie.