Predstavenstvo

 

Prezident: Dipl. Ing. Michal Horný, PhD. – riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky/SVK

 

Finančný referent: Ingo Horejs- AUT

 

Generálny sekretár: Ruth Horejs - Bundesgeschäftsstelle VZHÖ/AUT