HISTORIE HIF

 

1985


 

Se konalo mezinárodní symposium o chovu malých plemen koní v Ljublani/Polsko, při kterém rakouský zástupce Ing. Franz Schröder spolu s Dr. Deskurem, zodpovědným za polské státní hřebčíny a stanice hřebců, navštívili huculský hřebčín Siary. Tehdy vznikla stálá spolupráce mezi Dr. Deskurem a Mgr. Bazikem, ředitelem hřebčína Siary..

 

1989


 

Se Ing. Franz Schröder spolu s Mgr. Bazikem během symposia v Ljublani rozhodli, že v roce 1990 uspořádají mezinárodní sympozium huculských koní v Siarech.

 

1990


 

Se 26.-27. června konalo první symposium huculských koní v Siarech. Zúčastnili se ho zástupci Polska - Mgr. Bazik, Dr. Deskur, Ing. Kario, Dr. Iwona Wrona, Dr. Smolak, Ukrajiny - Univ. Prof. Borys N. Gopka, Československa - Dr. Otakar Leiský a Ing. Milan Šarišský a Rakouska - Ing. Franz Schröder.

Zástupci těchto zemí se rozhodli založit mezinárodní zastřešující organizaci za účelem spolupráce s cílem zachování ohroženého plemene huculských koní.

 

11.-12. října 1990 bylo svoláno 1. pracovní setkání v národním hřebčíně Topolčianky. Pod předsednictvím tehdejšího ředitele NH Topolčianky Ing. Milana Šarišského byly přijaty stanovy a vypracováno logo zastřešující organizace.

 

1994


 

Pracovní setkání 18. ledna v Gladyszowě, Polsko

Hucul International Ferderation - HIF byla založena s konečnou platností a jejím prezidentem byl zvolen Dr. Deskur.

Pracovní setkání 21. dubna v Gladyszowě, Polsko

1. generální shromáždění HIF 28.-29. Října v Balice, Polsko

Zúčastnili se zástupci Polska, Maďarska, Slovenska, České republiky a Rakouska. Dr. Deskur byl podpořen ve funkci prezidenta.

 

1995


 

Generální shromáždění 8. června v Topolčiankách, Slovensko

Poprvé se zúčastnili zástupci Rumunska Dr. Blaga a Dr. I. Apachideanu a podali žádost o přijetí do HIF. Žádost byla jednohlasně přijata.

 

1996


 

Generální shromáždění 4.-6. Července v Aggtelek, Maďarsko

 

1997


 

Se z časových důvodů nekonalo žádné generální shromáždění

 

1998


 

Generální shromáždění 26.-28. června v Zadynii, Polsko

Bylo rozhodnuto:

1. že HIF převezme správu původní agendy týkající se huculských koní podle směrnic EU

2. že HIF podá žádost na EU o uznání huculského koně jako ohroženého plemene a navrhne opatření pro jeho podporu.

 

1999


 

Generální shromáždění 22.-24. října v Topolčiankách, Slovensko

Další etapou bylo registrování HIF. To bylo možné jen v členských zemích EU.

 

2000


 

Po rozhodnutí zástupců členských zemí byla organizace HIF zaregistrovaná v Rakousku.t.

Generální shromáždění 27.-29. října v Lučině, Rumunsko

Hostitelem byl pan Ing. Antal Istvan Janosz, zodpovědný za chov koní v Rumunsku.

 

2001


 

Generální shromáždění 26.-28. října v Kasejovicích, ČR

 

2002


 

Generální shromáždění 5.-7. října v Aggteleku, Maďarsko

2003


 

Generální shromáždění 16.-18. května v Ramsau am Dachstein, Rakousko

Plemenná kniha huculských koní byla přidělena polským ministerstvem zemědělství, se souhlasem členských zemí HIF, Polskému svazu chovu koní, jako zástupci země původních huculů s největší populací huculských koní a 4 národními hřebčíny.

 

2004


 

10. Generální shromáždění Iwkowa, Polsko

28.-30. května se během shromáždění konaly volby předsednictva federace. Prezident Dr. Deskur mohl přivítat nejen členy předsednictva a oficiální delegáty členských zemí, ale i zástupce polského ministerstva zemědělství, Piotra Jakobowského a prezidenta Polského svazu chovatelů koní Dr. Wodu, kteří se shromáždění účastnili jako hosté.

Po úspěšných volbách, ve kterých už Dr. Deskur na další funkční období nekandidoval, převzal předsednictví nově zvolený prezident, ředitel NH Topolčianky, Ing. Michal Horný.

Pan Piotr Jakubowsky, zástupce polského ministerstva zemědělství poděkoval za pozvání na generální shromáždění HIF.

Informoval delegáty, že Polskému svazu chovatelů koní byla přidělena plemenná kniha huculských koní a pogratuloval k úspěšné práci HIF.

 

Hlavním cílem polského Ministerstva zemědělství bylo:

1. zvýšit stavy původních koňských plemen

2. podporovat chov koní v horských oblastech s ohledem na turizmus a rozvoj chovu koní v polských nejnavštěvovanějších oblastech

3. zachování huculského koně v čisté původní podobě, zachování genetických zdrojů ve všech zemích s chovem hucula.

 

Ministerstvo zemědělství Polska přislíbilo podporu pro vedení plemenné knihy, kterou společně spravují dvě nezávislé organizace PZHK (polský svaz chovu koní) a HIF, což byl opět důkaz, jaký význam má v Polsku chov koní.

Popřál zástupcům jednotlivých zemí mnoho úspěchů při vzájemné spolupráci, a aby dodržování standardu původní plemenné knihy huculského plemene zůstalo zachováno i pro další generace.

Er wünschte den Vertretern der einzelnen Länder viel Erfolg bei der Zusammenarbeit - und dass durch die Einhaltung der Standards des Ursprungszuchtbuches die Huzulenpferderasse auch für weitere Generationen erhalten bleibe.

O několik dní později, v rámci každoročních jarních oslav v Gladyszowě, uzavřeli ředitelé slovenského Národního hřebčína Topolčianky- Ing. Michal Horný a polského Národního hřebčína Gladyszow- pan Kario , se souhlasem přítomných hostů členských zemí HIF smlouvu o vzájemné spolupráci.

To ještě zintenzívnilo a ulehčilo již existující výměnu zvířat.

 

 

Pracovní setkání HIF 10. srpna 2004 Regietow/Gladyszow/Polsko, V tomto termínu se též konaly huculské dny. Přítomní oficiální zástupci členských zemí pod předsednictvím prezidenta Ing. Michala Horného diskutovali na téma harmonizace výkonnostních zkoušek huculských koní a vzdělávání posuzovatelů za účelem vzájemného uznávání výsledků.

Díky společně stanoveným cílům v chovu huculských koní v rámci HIF byly 11.srpna 2004 podepsané rozšířené smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ing. Horným (NH Topolčianky) a panem Kariem (Gladyszow) i zástupcem dalšího polského hřebčína a zástupcem státního maďarského hřebčína Aggtelek Ing. Istvanem Bodolaiem.

 

Zasedání mezinárodní chovatelské komise 25.-27.listopadu 2004 v Topolčiankách

Zástupci členských organizací a rámci chovatelské komise přehodnotili plemenné knihy jednotlivých zemí a sjednotili se na definici plemenného hucula.

 

Do hlavní plemenné knihy plemene hucul může být zapsán jedinec, jehož původ je známý nejméně do páté generace, přičemž ze strany otce i matky musí zakladatelé směřovat k uznané hřebčí linii a k uznané zakladatelce rodiny.

 

2005


 

1. Mezinárodní šampionát HIF v Topolčiankách 13.-14.srpna

Šampionát se konal pod záštitou organizace HIF a organizoval ho NH Topolčianky. O jeho úspěšnosti vypovídá 130 přihlášených čistokrevných huculských koní z jednotlivých členských zemí, kteří se účastnili nejen samotného šampionátu, ale i doprovodných soutěžních disciplín (stezka, parkúr, drezura, zápřeže).

Vyvrcholením šampionátu byl slavnostní galaprogram, který díky svému složení a kvalitě nebyl tak rychle překonán.

Vrchol tvořil nástup všech účastníků, během kterého se znovu představili vítězové sportovních disciplín a šampioni.

Hostitel a prezident HIF, Ing. Michal Horný, ředitel NH Topolčianky poukázal během své závěrečné řeči na vynikající kvalitu a výkony huculských koní ve všech disciplínách, především ale na výbornou atmosféru předešlých dní, která mezi členy HIF navzdory jazykové bariéře vznikla. Toto střetnutí bylo viditelným důkazem jednotnosti a cílené práce HIF.

Generální shromáždění naplánované na 25.-27. listopadu v Topolčiankách bylo kvůli nepřízni počasí a neprůjezdnosti karpatských průsmyků odvoláno.

 

2006


 

Generální shromáždění 18.-20. května, Vatra Dornei, Rumunsko

18.května byli zástupci a delegáti, stejně jako ředitelé státních hřebčínů členských zemí přivítáni rumunskou delegací Dr.Blagou, Ing. Vermesanem, a Dr. Todascem.

Nedílnou součástí byla návštěva tradičního hřebčína Lučina, kde byli mezinárodní komisi předvedeni všichni plemenní hřebci. Největší dojem ale zanechalo mateřské stádo s hříbaty, pasoucí se n rozlehlých pastvinách.

 

2007


 

Zasedání mezinárodní chovatelské komise 16.-17.března v Topolčiankách

Hlavním tématem zástupců členských organizací byla organizace společných seminářů mezinárodních posuzovatelů koní, které by bazírovaly na kriteriích polské plemenné knihy a HIF. Dále bylo určeno místo a čas konání 2.mezinárodního šampionátu 2007.

 

2008


 

1.HIF-seminář posuzovatelů 15.března v Topolčiankách

Univ. Prof. Sandor Mihok (Maďarsko) a Dr. Macej Jackovsky (Polsko) přednesli referát: „Původ a hodnocení exteriéru huculských koní“.

V návaznosti na referát se konalo na dvorní jízdárně NH praktické hodnocení koní přednášejícími.

Účastníci obdrželi certifikát.

 

2. HIF- seminář posuzovatelů 18.dubna v Topolčiankách

Ing. Mihail Lechkun (Rumunsko) a Reg. Rat. Ing. Franz Schröder (Rakousko) přednesli referát: „Původ a hodnocení exteriéru huculských koní“.

Po referátu se opět konalo v jízdárně Národního hřebčína praktické hodnocení. Jednotliví účastníci hodnotili samostatně a následně si mohli své výsledky porovnat s výsledky přednášejících, se kterými potom o případných rozdílech diskutovali.

Účastníci obdrželi certifikát.

Generální shromáždění 19.dubna v Topolčiankách

Byly projednané detaily blížícího se HIF-šampionátu a dalšího vzdělávání posuzovatelů.

 

2009


 

Generální shromáždění 4.dubna v Topolčiankách

Hlavním cílem jednání byla opět harmonizace hodnocení koní a vzdělávání HIF-posuzovatelů.

 

2010


 

Generální shromáždění 8.května v Topolčiankách

Hlavní témata: ujednocení pojmenováváni, neboť v některých zemích se jména odvozují od hřebčích linií, v jiných podle mateřských rodin.

 

2011


 

3.seminář posuzovatelů 9.dubna Topolčianky

Univ. Prof. Dr. Sandor Mihok a Dr. Maceij Jaskowski předčítali o posuzování exteriéru a různých typech huculského koně. Zúčastnili se zástupci Maďarska, Polska, Rumunska, Německa, Rakouska, České republiky, Slovenska a Ukrajiny. Na závěr měli všichni možnost obdivovat 8 huculských koní.

Generální shromáždění 10.dubna v Topolčiankách

Důležitým bodem denního programu byla volba nového předsednictva a rovněž jednání o přijetí bavorského spolku chovu malých koní, který se stará o chov huculů v celém Německu, jako člena HIF. Referát hostů z Ukrajiny o zdejší situaci stávajícího chovu byl všemi se zájmem přijat.

 

 

Porada komise chovu koní a předsednictva se konala 4.-5.listopadu v Topolčiankách.

 

2012


 

Generální shromáždění 26.-29červa 2012 Sucevita, Rumunsko

Celý program byl znamenitě zorganizován- zahrnoval sezení mezinárodní komise chovu pod vedením Uni. Prof. Dr. Sandora Mihoka, schůzi předsednictva, samotné generální shromáždění, teoretické i praktické vzdělávání HIF-posuzovatelů a samozřejmě i návštěvu rumunského státního hřebčína Lučina.

 

2013


 

Vom 5. – 7. Juli 2013 fanden Veranstaltungen im Rahmen der Generalversammlung der HIF in Klimkowka, Rymanow in Polen statt. Das vom Gastgeber, dem Polnischen Pferdezuchtverband, an Vielseitigkeit kaum zu übertreffende Programm umfasste neben den Sitzungen der internationalen Zuchtkommission, des erweiterten Vorstands und der Generalversammlung, den Besuch mehrerer Staatsgestüte – Gladyszow, Wolosate im Nationalpark in den Beskiden und Odrzechowa - den Besuch und Teilnahme am Championat für junge Huzulenpferde in Kolaczyce und in Rudawka-Rymanowska das Miterleben des dort jährlich stattfindenden Volksfestes mit einem „Huzulenabend“ mit polnischen und ukrainischen Volksmusikanten.